a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Ettevõtted algustähega K

Kristette OÜ

Kristette OÜ on ettevõte, mille põhisuunitluseks on mesindus ja käsitööna valmistatud tooted.

Kore Metal OÜ

Kore Metal OÜ on teile usaldusväärseks koostööpartneriks metallide töötlemisel, väikeseeriate tootmisel ja erilahenduste leidmisel.

Kõlusar OÜ

Mets, Hindamine, Metsatööde planeerimine, Metsakava koostamine Raie, Küttepuu, Väljavedu, Logistika, Müük